Topping
Sữa dừa

12.000đ

Nha đam

10.000đ

Hạt sen

12.000đ

Thong ke