Ra đời vào năm 1988 bởi bà Anne Beiler tại một vùng quê thuộc tiểu bang Pensylvania, Auntie Anne's sớm trở thành một thương hiệu F&B được yêu thích hàng đầu tại Mỹ

19/06/1988 16:02

Ra đời vào năm 1988 bởi bà Anne Beiler tại một vùng quê thuộc tiểu bang Pensylvania, Auntie Anne's sớm trở thành một thương hiệu F&B được yêu thích hàng đầu tại Mỹ

 

Chia sẻ

Thong ke