Tháng 11/2010, công ty nhượng quyền Atlanta Focus Brands đã mua lại thương hiệu Auntie Anne's.

19/11/2010 16:02

Tháng 11 /2010, công ty nhượng quyền Atlanta Focus Brands đã mua lại thương hiệu Auntie Anne's.

 

Chia sẻ

Thong ke